Boka Plats

Rabbalshede Marknad

Bohusläns största

 

26 Maj 2022

 

 

 

Platsbeställning med uppgift om namn och personnummer, adress, telefonnummer och försäljningssortiment.

 

Platshyra 120kr per löpmeter och el i mån av tillgång, enfas 100kr. Återbetalning sker endast om avbeställning göres en vecka före marknaden.

 

OBS! Försäljningsförbud för soft airgun av alla slag, stickvapen, serpentinsprayer, stinkbomber och dyl.

 

Rabbalshede Marknad

Rabbalshede gård 1

457 56 Rabbalshede

 

 

Marknadsföreståndare: Tomas och Staffan Moberg

Telefon: 0525-36004

Mobil: 070-5360666

E-post: moberg.tanum@telia.com